Over ANBI Vrienden van het Hospice Oudewater

Stichting Vrienden van het Hospice Oudewater is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

ANBI

Voor diegene die geld aan de Stichting Vrienden van het Hospice Oudewater wil nalaten of schenken, is het wellicht belangrijk om te weten dat wij, met deze ANBI status, zijn vrijgesteld van belastingen over schenkingen en erfenissen. Alles wat u ons schenkt of nalaat, komt ook daadwerkelijk ten goede aan mensen die gebruik maken van de palliatieve zorg, die wij bieden binnen Hospice Oudewater. Daarnaast kunt u bij uw aangifte inkomstenbelasting een gift aftrekken onder het onderdeel “giften”.

Met ingang van 1 januari 2014 zijn organisaties die een ANBI status hebben, verplicht bepaalde gegevens op de website te publiceren, met als doel het vertrouwen van het publiek te bevorderen.

GEGEVENS

Hieronder vindt u de gegevens voor de Stichting Hospice Oudewater:

Statutaire naam
Stichting Vrienden van het Hospice Oudewater

Adres
Locatie Hospice: Kerkwetering 11
3421 TS  Oudewater

Telefoonnummer
0610 406 030

Fiscaal nummer
8509.50.703

Secretariaat

Ineke Raaijmakers-Boumans
Kapellestraat 28
3421 CV Oudewater
E-mail vrienden@hospiceoudewater.nl
Kamer van Koophandel nr. 53622863
Bankrekeningnummer IBAN: NL71RABO0304041882

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Hospice Oudewater is verantwoordelijk voor het beleid van de stichting, draagt zorg voor de uitvoering van het beleid en houdt toezicht op de uitvoering ervan.
Bekijk hier de huidige samenstelling van het bestuur.

DOELSTELLING

De doelstelling van de Stichting Vrienden van Hospice Oudewater is omschreven in de statuten.

Stichting Vrienden van het Hospice Oudewater heeft tot doel:

  • De Stichting Vrienden van het Hospice Oudewater ondersteunt zoveel mogelijk de financiën door het werven van vrienden (donateurs) en door het uitvoeren van bijzondere fondsenwervende activiteiten.

 

FINANCIËLE VERANTWOORDING

De Stichting Vrienden van het Hospice Oudewater ondersteunt zoveel mogelijk de financiën door het werven van vrienden (donateurs) en door het uitvoeren van bijzondere fondsenwervende activiteiten.

In de jaarrekening vindt u de financiële verantwoording terug.

Klik hier voor het meest recente jaarverslag en hier voor jaarrekening van Stichting Vrienden van het Hospice Oudewater.

Nadere informatie

Mocht u nader geïnformeerd willen worden, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij geven u desgewenst aanvullende informatie. U kunt zich ook wenden tot de plaatselijke huisartsen, alsmede tot de verwijzend verpleegkundigen van de ziekenhuizen en verzorgingshuizen in uw omgeving.

CONTACT