Vrijwilligers

Een hospice kan niet bestaan zonder vrijwilligers. Zij vormen de onmisbare schakel tussen de gasten, familie, mantelzorgers, verpleegkundigen en huisarts.

VRIJWILLIGERS

Binnen ons hospice voegen onze vrijwilligers aan de zorg belangrijke elementen toe door het geven van tijd, aandacht en betrokkenheid aan de gasten. De vrijwilligers voeren geen verpleegkundige handelingen uit maar kunnen wel op allerlei manieren ondersteuning bieden aan de gasten en hun naasten..

OPLEIDINGEN

Onze vrijwilligers krijgen een gedegen opleiding en volgen regelmatig trainingen en krijgen bijscholing. Zij beschikken over een groot inlevingsvermogen en kunnen omgaan met intense- en emotionele gebeurtenissen, die kunnen voorkomen in de laatste fase van iemands leven.

WANNEER VRIJWILLIGERS NODIG?

Van 07.00 uur tot 23.00 uur hebben wij vrijwilligers nodig. En dat zeven dagen per week. De bezetting van de nachtelijke uren worden op een andere manier ingevuld. In overleg worden de vrijwilligers ingeroosterd in dagdelen van 4 uur. Om te voorkomen dat er teveel verschillende gezichten aan het bed van onze gasten komen, vragen wij iedere (zorg)vrijwilliger per week gemiddeld 2 dagdelen van 4 uur beschikbaar te zijn. En we hebben ook andere vrijwilligers nodig. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vrijwilligers om te koken, boodschappen te doen, huishoudelijke- en kleine onderhoudswerkzaamheden te verrichten of ondersteuning te verlenen bij administratieve werkzaamheden. Voor de nachtelijke uren wordt gebruikgemaakt van nachtverpleegkundigen van een professionele organisatie, zij verzorgen alle werkzaamheden in deze periode.

TAKEN

De belangrijkste taken van een (zorg)vrijwilliger zijn:

  • Er gewoon zijn
  • Gastheer/gastvrouw zijn
  • Ondersteunen van de gasten, mantelzorgers en professionals
  • Helpen bij de persoonlijke verzorging van de gasten
  • Uitvoeren van lichte huishoudelijke werkzaamheden
  • Signaleren en rapporteren

MEER WETEN?

Wilt u meer weten over het werken als vrijwilliger in ons hospice?
Stuur dan een email naar: informatie@hospiceoudewater.nl of een brief naar Hospice Oudewater, Hekendorperweg 2B, 3421 VK Oudewater

Nadere informatie

Mocht u nader geïnformeerd willen worden, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij geven u desgewenst aanvullende, schriftelijke informatie. U kunt zich ook wenden tot de plaatselijke huisartsen, alsmede tot de verwijzend verpleegkundigen van de ziekenhuizen en verzorgingshuizen in uw omgeving.

CONTACT