Veel gestelde vragen

Hier vindt u de meest voorkomende vragen en antwoorden. Staat uw vraag er niet bij? Stuur een mail en wij beantwoorden deze voor u.

De huisarts, het ziekenhuis, een medisch specialist, een thuiszorg organisatie, een zorginstelling, familie of betrokkene zelf kan een aanvraag doen. Er kan contact opgenomen worden met een van onze coördinatoren via e-mailadres: informatie@hospiceoudewater.nl of telefoonnummer 0348 506803.

Een hospice is er voor mensen in de laatste levensfase en daarom voor iedereen, ongeacht hun culturele achtergrond, geloofs- of levensovertuiging. Een van onze coördinatoren laat zich informeren of er sprake is van een terminale situatie en de levensverwachting redelijkerwijs niet langer ingeschat wordt dan 3 maanden.

De medische en verpleegkundige zorg wordt verleend door de eigen huisarts en de Vierstroom Zorg Thuis (of overige thuiszorg organisaties). Indien u niet uit Oudewater komt, wordt bekeken of uw eigen huisarts de medische zorg kan en wil bieden en als dat niet kan, wordt de medische zorg overgedragen aan een huisarts uit Oudewater.

Een gast kan in principe tot drie maanden in het Hospice verblijven. In bijzondere gevallen kan dit verlengd worden met nog eens maximaal drie maanden, maar dat gaat in overleg met de gast, een coördinator, de thuiszorg en de behandelend arts.

Ons Hospice heeft twee gastenkamers waarbij we elke gast de nodige aandacht geven zo lang als nodig is. Het is vooraf nooit aan te geven wanneer er plaats is. Neem daarom altijd contact op met een van onze coördinatoren, telefoonnummer 0348 506803 of emailadres: informatie@hospiceoudewater.nl We werken ook nauw samen met hospices in de regio. In gezamenlijk overleg zoeken we een oplossing.

We hebben geen aparte logeerkamer, maar er is wel een mogelijkheid om op een logeerbed te slapen in de kamer bij de gast.

Bezoek is altijd welkom. Dit gaat uiteraard in overleg met de gast en de familieleden.

De eigen bijdrage die wij vragen is € 30,-per dag. Sommige verzekeraars vergoeden dit  via de aanvullende verzekering. De kosten mogen nooit een belemmering zijn tot  opname in ons hospice. Neemt u in zo’n geval gerust contact op met een van onze coördinatoren om te zoeken naar een oplossing.

Vrijwilligers zijn altijd welkom. Je kunt je aanmelden via e-mailadres: informatie@hospiceoudewater.nl of bel met een van onze coördinatoren op telefoonnummer 0348 506803. Daarna volgt een gesprek zodat we je diensten en onze behoefte aan vrijwilligers met elkaar kunnen afstemmen. Als zorg-vrijwilliger dien je minimaal 2 keer per week 4 uur beschikbaar te zijn. Elke vrijwilliger krijgt een opleiding. Dit is zowel een theoretische als een praktische opleiding van 8 dagdelen. Maar wij hebben ook andere vrijwilligers nodig. Denk bijvoorbeeld aan vrijwilligers die boodschappen doen, helpen met schoonmaken, wassen en strijken, voorlezen, klusjes uitvoeren etc.

Stichting Vrienden van het Hospice Oudewater houdt zich bezig met de fondsenwerving zodat Stichting Hospice Oudewater de benodigde investeringen kan doen en operationeel kan zijn. Als je ons financieel wilt steunen, klik dan hier om het aanmeldingsformulier te downloaden en in te vullen. Je kunt ons ook een e-mail sturen naar vrienden@hospiceoudewater.nl Het bankrekeningnummer van de Vrienden van het Hospice Oudewater is NL71RABO0304041882.

Er zijn verschillende mogelijkheden om ons werk te steunen, bijvoorbeeld een financiële ondersteuning als sponsor (ook sponsormogelijkheden in natura zijn welkom), vriend,  donateur, een legaat of de vermelding in een testament. Maar ook als vrijwilliger kun je ons werk steunen. Het bankrekeningnummer van de Stichting Hospice Oudewater is: NL10RABO0162656750

Nadere informatie

Mocht u nader geïnformeerd willen worden, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij geven u desgewenst aanvullende, schriftelijke informatie. U kunt zich ook wenden tot de plaatselijke huisartsen, alsmede tot de verwijzend verpleegkundigen van de ziekenhuizen en verzorgingshuizen in uw omgeving.

CONTACT