Welkom bij Vrienden van Hospice Oudewater

Stichting Vrienden van het Hospice Oudewater heeft tot doel fondsen te werven om te zorgen voor aanvullende financiële middelen.

Naast de tijd en het enthousiasme van professionals, vrijwilligers en mantelzorgers om een hospice te kunnen laten bestaan, is veel geld nodig.

Stichting Vrienden van het Hospice Oudewater heeft tot doel fondsen te werven om te zorgen voor aanvullende financiële middelen. Denk daarbij aan het werven van Vrienden van het Hospice Oudewater, donateurs, sponsoren en legaten. Maar ook sponsoren die het hospice in natura een bijdrage willen leveren, zijn van harte welkom. Dat kunnen onder andere drukkerijen zijn die gratis of tegen kostprijs drukwerk leveren, aannemers en onderaannemers die een bijdrage leveren aan het onderhoud van de locatie, winkels die levensmiddelen leveren, enz.

Er zijn twee stichtingen: Stichting Hospice Oudewater, die alles organiseert rondom de zorg en aandacht voor de gast en Stichting Vrienden van het Hospice Oudewater die zorgt voor extra financiële middelen, voor o.a. de exploitatie en speciale projecten.

ALGEMEEN

Er zijn Vrienden (die jaarlijks een vast bedrag schenken), donateurs (mensen die een eenmalige gift schenken, bijvoorbeeld ter gelegenheid van een verjaardag, jubileum of bij de opening van een bedrijfspand), mensen die onze stichting noemen in een legaat of testament en sponsoren (bedrijven en organisaties die ons financieel of in natura willen steunen). Een andere mogelijkheid om ons te ondersteunen is het organiseren van een klein of groot evenement, waarbij de opbrengst ten goede komt van het Hospice Oudewater. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een benefiet concert of een fietstocht.

Hebt u een idee? Neem gerust contact met ons op en stuur ons een e-mail. Wij denken graag met u mee.

In de jaarrekening vindt u de financiële verantwoording terug.
Klik hier voor het meest recente jaarverslag en hier voor jaarrekening van Vrienden van het Hospice Oudewater.

VRIEND OF DONATEUR WORDEN

Vriend:
Stichting Vrienden van het Hospice Oudewater houdt zich bezig met de fondsenwerving zodat Hospice Oudewater de benodigde investeringen kan doen en operationeel kan blijven. Als vriend draagt u periodiek bij om deze doelstelling mede te realiseren.

Donateur:
U kunt ook donateur worden en ons steunen met een eenmalig bedrag. Ook daar zijn wij blij mee. Alle beetjes helpen! Het rekeningnummer is IBAN NL71RABO0304041882 t.n.v. Vrienden van het Hospice Oudewater.

Direct een online donatie doen
Download formulier

GIFTEN EN LEGATEN

Giften:
Als u ons structureel en jaarlijks wilt steunen, sluit u dan aan bij de Stichting Vrienden van het Hospice Oudewater. U kunt het formulier downloaden, print het uit, vul het in en stuur het naar de penningmeester Dhr A.A.X Oosterwegel, Ravelijnstraat 14, 3421 CT Oudewater of scan het formulier en mail het naar vrienden@hospiceoudewater.nl.

Download formulier

Giften zijn van harte welkom op een van de volgende rekeningnummers:

Stichting Hospice Oudewater
NL10RABO0162656750

Stichting Vrienden van het Hospice Oudewater
NL71RABO0304041882

Legaten:
Wilt u bespreken op welke andere manier u ons financieel kunt steunen? Bijvoorbeeld door middel van een legaat. Neem dan contact met ons op of met uw notaris.

SPONSOREN

Wij hebben bij de oprichting en verbouwing van het hospice steun gehad van diverse sponsoren. Juist met deze bijdragen hebben wij een start kunnen maken met ons hospice.

Uw bijdragen, ook in natura blijven van harte welkom. Wilt u ons steunen? Meld u aan door een e-mail te sturen aan vrienden@hospiceoudewater.nl

De Stichting Vrienden van Hospice Oudewater beschikt over een ANBI-verklaring, waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Nadere informatie

Mocht u nader geïnformeerd willen worden, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij geven u desgewenst aanvullende informatie. U kunt zich ook wenden tot de plaatselijke huisartsen, alsmede tot de verwijzend verpleegkundigen van de ziekenhuizen en verzorgingshuizen in uw omgeving.

CONTACT