Maatregelen Coronovirus

Familieleden en bezoekers 

BELANGRIJKE MEDEDELING

18 maart, Oudewater

Beste familieleden/bezoekers, 

Graag brengen we u op de hoogte van de laatste maatregelen aangaande het coronavirus. 

Wij beseffen dat het kunnen blijven bezoeken van uw naaste in deze periode belangrijk voor u is en we willen dat met elkaar ook mogelijk maken. 

Daarnaast is het van het grootste belang dat ons hospice kan blijven draaien. Hiervoor zij we zeer afhankelijk van onze vrijwilligers, medewerkers en zorgprofesionals. We willen het risico dat zij binnen het hospice besmet raken dan ook zo klein mogelijk houden. 

Om de risico’s voor iedereen te beperken aangaande het corona virus is vanaf heden het volgende van kracht: 

 • Iedereen die lichte gezondheidsklachten heeft zoals neusverkouden/hoesten/keelpijn/koorts mag NIET op bezoek komen bij een naaste in het hospice. 
 • Daarnaast verzoeken wij u het bezoek te beperken tot maximaal 2 keer per dag en per bezoek maximaal twee personen tegelijk op de kamer toe te laten. 
 • We raden u aan het aantal bezoekers te beperken in deze periode en alleen de directe naasten toe te laten bij de zieke bewoner. Dit om hiermee het aantal bewegingen in en uit het huis te beperken. 
 • U kunt geen gebruik maken van de algemene ruimtes in het huis. 
 • Bij binnenkomst in het Hospice dient u uw handen te ontsmetten. 
 • Daarnaast blijven alle hygiënemaatregelen van kracht en schudden wij geen handen. 
 • Bovenstaande graag delen met allen die betrokken zijn bij uw zieke naaste. 

Wij begrijpen dat deze maatregelen u mogelijk beperken maar hopen op uw begrip in deze ongewone situatie. 

Namens Mary-Ann Eijs, Sjanie Hoogenboom en het Bestuur 

Vrijwilligers

BELANGRIJKE MEDEDELING

16 maart, Oudewater

Beste vrijwilligers, 

Naar aanleiding van alle ontwikkelingen ten aan zien van het Coronavirus hebben wij voor ons Hospice ook het beleid aangescherpt. 

Er zijn nog geen besmettingen in ons huis en we proberen dit zoveel als mogelijk te voorkomen. 

Daarom hebben we aanvullende maatregelen genomen. 

Informatie voor jullie, vrijwilligers, aangescherpt beleid: 

Als je klachten hebt neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts? Meld je ziek bij de coordinator. 

Ben je in huis? Neem de volgende maatregelen: 

 • Geen handen schudden 
 • Zeer regelmatig handen wassen met water en zeep (30 sec) 
 • Gebruik papieren handdoekjes 
 • Hoesten en niezen in de binnenkant van de ellenboog, doe een mondkapje voor als je hoesterig word tijdens je dienst. 

Naar gasten toe: 

 • Draag geen sierraden: horloges, ringen en armbanden 
 • Gebruik bij de lichamelijke verzorging handschoenen 
 • Gebruik papieren handdoeken wanneer je je handen wil afdrogen. 
 • Bij plotselinge opkomende symptomen bij gast (koorts, hoesten) informeer de Vierstroom. 

Onderstaande regels communiceren we naar familie van onze gasten: 

Wij vragen u (familie van onze gasten) de volgende regels strikt in acht te nemen: 

 • Hebt u klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts? Blijf dan thuis, voor uzelf en de gasten, maar vooral ook voor, de vrijwilligers en de professionele zorgverleners, die hun uiterste best doen om de zorg die nodig is te blijven verlenen. 
 • Wilt u toch op bezoek komen: neem dan contact op met uw huisarts en vraag om een verklaring dat u niet het coronavirus heeft. 
 • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst van het hospice. 
 • Het bezoek dient beperkt te worden tot 1 tot 2 personen per keer en max 2 keer per dag. 
 • Loop bij binnenkomst rechtstreeks naar de kamer van uw familielid en verlaat na het bezoek direct de woning. 
 • Blijf op de kamer van uw familielid en maak geen gebruik van de gezamenlijke ruimtes. 

Dat betekent voor ons: 

 • De gasten mogen wel gebruik maken van de gezamenlijke ruimtes, familieleden niet (indien mogelijk) 
 • Wij verzorgen de koffie en thee voor het bezoek. 
 • Hebben de gasten bezoek dan verblijven zij op de kamer van de gast. 
 • Na het bezoek de kamer gedurende 15 min. luchten, raampje open. 
 • De kookvrijwilligers koken thuis, en geven een maaltijd af. 
 • Boodschappenvrijwilliger geeft de boodschappen bij de deur af/ word telefonisch geïnformeerd door de vrijwilliger. 
 • Handen afdrogen aan kleine papieren handdoekjes. Geef aan coordinator door als de voorraad aangevuld moet worden 
 • Deurkrukken, keukenkast handvatten en bedhekken 1x per dienst schoonmaken 

Hartelijk dank voor jullie medewerking!

Mary-Ann, Sjanie en Bestuur