Maatregelen Coronovirus

Familieleden en bezoekers 

BELANGRIJKE MEDEDELING

1 mei, Oudewater

Beste familieleden/bezoekers, 

Graag brengen we u op de hoogte van de laatste maatregelen over het coronavirus. 

Wij beseffen dat het kunnen blijven bezoeken van uw naaste in deze periode belangrijk voor u is en we willen dat met elkaar ook mogelijk maken. 

Daarnaast is het van het grootste belang dat ons hospice kan blijven draaien. Hiervoor zij we zeer afhankelijk van onze vrijwilligers, medewerkers en zorg professionals. We willen het risico dat zij binnen het hospice besmet raken dan ook zo klein mogelijk houden. 

Om de risico’s voor iedereen te beperken over het corona virus is het volgende van kracht: 

 • Iedereen die lichte gezondheidsklachten heeft zoals neusverkouden/hoesten/keelpijn/koorts of als u in contact bent geweest met personen die besmet zijn met het Corona virus, 

mag NIET op bezoek komen bij een naaste in het hospice. 

 • Bij binnenkomst in het Hospice dient u uw handen te ontsmetten. Vervolgens loopt u meteen door naar de kamer van uw naaste. 
 • Uw bezoek is mogelijk van 12.00 tot 15.00 en van 18.00 tot 20.30 met steeds dezelfde personen. Tijdens de intake wordt bepaald welke personen dit zijn. Dit om het aantal bewegingen in en uit het huis te beperken. 
 • Mocht u hier vragen over hebben kunt u zich wenden tot de dienstdoende coördinator. 
 • Als er tijdens de bezoektijden zorg moet worden verleend, wilt u dan de kamer verlaten? Dit voorkomt dat er te veel mensen in dezelfde (beperkte) ruimte zijn. U zou dan even naar de ontmoetingsruimte/ tuinhuiskunnen gaan. 
 • Voor de bezoekmaatregelen geld dat wanneer de situatie van de gast verandert en het overlijden nadert, we in overleg zullen zoeken naar passende oplossingen 
 • U kunt geen gebruik maken van de algemene ruimtes (bv keuken en toilet) in het huis. U kunt gebruik maken van de toiletruimte van uw naaste. 
 • Tijdens de zorgmomenten, waarin direct contact is met de gast, zullen de vrijwilligers en thuiszorg gebruik maken van handschoenen en mondkapjes. 
 • Daarnaast zijn alle hygiënemaatregelen van kracht en schudden wij geen handen. Verder wordt de 1, 5 meter regel zeer bewust gehandhaafd. 
 • Bovenstaande graag delen met allen die betrokken zijn bij uw zieke naaste. 

Wij begrijpen dat deze maatregelen u mogelijk beperken maar hopen op uw begrip in deze ongewone situatie. 

Namens Mary-Ann Eijs, Sjanie Hoogenboom en het Bestuur 

Vrijwilligers

BELANGRIJKE MEDEDELING

1 mei, Oudewater

Beste vrijwilligers, 

Naar aanleiding van alle ontwikkelingen ten aan zien van het Coronavirus hebben wij voor ons Hospice ook het beleid aangescherpt. 

Er zijn nog geen besmettingen in ons huis en we proberen dit zoveel als mogelijk te voorkomen. 

Daarom hebben we aanvullende maatregelen genomen. 

Informatie voor jullie, vrijwilligers, aangescherpt beleid: 

Als je klachten hebt neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts? Meld je ziek bij de coördinator. 

Ben je in huis? Neem de volgende maatregelen: 

 • Geen handen schudden, afstand van 1,5 meter houden van elkaar. 
 • Zeer regelmatig handen wassen met water en zeep (30 sec) 
 • Gebruik papieren handdoekjes 
 • Hoesten en niezen in de binnenkant van de ellenboog. 

Naar gasten: 

 • Draag geen sierraden: horloges, ringen en armbanden 
 • Gebruik bij de lichamelijke verzorging handschoenen en mondkapje. 
 • Hou de 1,5 meter afstand regel in acht indien mogelijk. 
 • Gebruik papieren handdoeken wanneer je je handen wil afdrogen. (in restafval, niet bij oud papier) 
 • Bij plotselinge opkomende symptomen bij gast (koorts, hoesten) informeer de Vierstroom. 

Onderstaande regels communiceren we naar familie van onze gasten: 

Wij vragen u (familie van onze gasten) de volgende regels strikt in acht te nemen: 

 • Iedereen die lichte gezondheidsklachten heeft zoals neusverkouden/hoesten/keelpijn/koorts of als u in contact bent geweest met personen die besmet zijn met het Corona virus, 

mag NIET op bezoek komen bij een naaste in het hospice. 

 • Bij binnenkomst in het Hospice dient u uw handen te ontsmetten. Vervolgens loopt u meteen door naar de kamer van uw naaste. 
 • Uw bezoek is mogelijk van 12.00 tot 15.00 en van 18.00 tot 20.30 met steeds dezelfde personen. Tijdens de intake wordt bepaald welke personen dit zijn. Dit om het aantal bewegingen in en uit het huis te beperken. 
 • Mocht u hier vragen over hebben kunt u zich wenden tot de dienstdoende coördinator. 
 • Als er tijdens de bezoektijden zorg moet worden verleend, wilt u dan de kamer verlaten? Dit voorkomt dat er te veel mensen in dezelfde (beperkte) ruimte zijn. U zou dan even naar de ontmoetingsruimte/ tuinhuis kunnen gaan. 
 • Voor de bezoekmaatregelen geld dat wanneer de situatie van de gast verandert en het overlijden nadert, we in overleg zullen zoeken naar passende oplossingen. 
 • U kunt geen gebruik maken van de algemene ruimtes (bv keuken en toilet) in het huis. U kunt gebruik maken van de toiletruimte van uw naaste. 
 • Tijdens de zorgmomenten, waarin direct contact is met de gast, zullen de vrijwilligers en thuiszorg gebruik maken van handschoenen en mondkapjes. 
 • Daarnaast zijn alle hygiënemaatregelen van kracht en schudden wij geen handen. Verder wordt de 1,5 meter regel zeer bewust gehandhaafd. 

Dat betekent voor ons: 

 • Coördinatoren zullen in samenspraak met de huisartsen de gast screenen voor opname. Mocht er reden zijn om aan te nemen dat de gast getest moet worden zal dat gebeuren voor opname. We nemen geen gasten met Corona op. Jullie veiligheid is voor ons cruciaal. 
 • Als er een reden is aan te nemen dat een vrijwilliger getest moet worden, zullen we dit bij het GGD-regio Utrecht aanvragen. 
 • De gasten en diens naasten mogen geen gebruik maken van de gezamenlijke ruimtes zoals toilet en keuken. 
 • Tijdens de zorgmomenten, waarin direct contact is (persoonlijke verzorging, toiletgang, bed verschonen indien gast bedlegerig is) met de gast, maken we gebruik van handschoenen en mondkapjes. 
 • Bij gebruik mondkapje; eerst handenwassen, dan het mondkapje opzetten alleen aanraken aan de touwtjes. Deze vormt zich naar je gezicht. Vervolgens handschoenen aandoen. 
 • Mondkapje afdoen; eerst handschoenen uit, dan mondkapje via de elastiekjes en dan meteen in de restafvalbak doen, handen wassen. 
 • Wij verzorgen de koffie en thee voor het bezoek. 
 • Hebben de gasten bezoek dan verblijven zij op de kamer van de gast. 
 • Indien nodig mag bezoek gebruik maken van de ontmoetingsruimte. Bv bij zorg- en of overlegmomenten. 
 • Na het bezoek de kamer gedurende 15 min. luchten, raampje open. 
 • De kookvrijwilligers koken thuis, en geven een maaltijd af. 
 • Boodschappenvrijwilliger geeft de boodschappen bij de deur af/ wordt telefonisch geïnformeerd door de vrijwilliger. 
 • Handen afdrogen aan kleine papieren handdoekjes. Geef aan coördinator door als de voorraad aangevuld moet worden 
 • Deurkrukken, keukenkast handvatten en bedhekken 1x per dienst schoonmaken 

Hartelijk dank voor jullie medewerking! 

Mary-Ann, Sjanie en bestuur